Foto: Grzegorz Trynkiewicz

logo

O nas

sztandar   Stowarzyszanie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu zostało założone w 2009 roku z inicjatywy Andrzeja Kotowskiego, Bogdana Mazura, Grzegorza Jachyma i innych.Organizacja ma charakter oficjalny posiada osobowość prawną, jest zarejestrowana w Sądzie , posiada zgodę na używanie barw pułkowych , nazwy oraz dokument przekazania sztandaru, wykonanego w czasie wojny przez partyzancki 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich we Lwowie, którego przedstawicielem we Wrocławiu jest Pan Adam Gajda.
Stowarzyszenie przyjęło nazwę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, ponieważ Wrocław po II wojnie światowej stał się miastem, gdzie przesiedlono największą liczbę mieszkańców Lwowa w tym również polskich oficerów i ich rodziny. We Wrocławiu i okolicach osiedliła się największa w całej Polsce liczba ułanów z 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
   Obecnie Stowarzyszenie tworzą ludzie w różnym wieku, różnej profesji, pasjonaci jeździectwa, sportów konnych, historii Polski a przede wszystkim tajników działalności kawalerii polskiej. Stowarzyszenie ma charakter społeczny i takiej pracy wymaga się od jego członków. Oprócz ciężkej pracy jaką jest nauka i doskonalenie technik jazdy sportowo-kawaleryjskiej nie brakuje ducha dobrej zabawy i pogoni za przygodą.
  Naszym mentorem jest Pan Adam Gajda, który walczył w partyzanckim 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
  Misją Stowarzyszenia jest krzewienie i kontynuowanie tradycji kawaleryjskiej oraz przybliżenie żywej historii mieszkańcom Dolnego Śląska. Stowarzyszenie jest obecne na uroczystościach państwowych i kościelnych organizowanych we Wrocławi , Trzebnicy, Oławie, Oleśnicy i w wielu innych miejscach na terenie Dolnego Śląska. Obecność jest zaznaczona przez poczet sztandarowy, pokaz musztry kawaleryjskiej lub uroczysty przemarsz konny z udziałem ułanów jak również w formie uroczystej asysty przy pomnikach lub grobach. Świętujemy wraz z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu ale sami również organizujemy uroczyste bale według mody okresu międzywojennego, święta koniarzy takie jak hubertus, dużym wydarzeniem jest zawsze święto pułkowe w lipcu, na którym obok honorowych gości jest wielu urzędników państwowych i samorządowych z którymi współpracujemy. Członkowie stowarzyszenia biorą udział również w wielodniowych pielgrzymkach konnych z Trzebnicy do Lichenia. Mamy swój udział w tworzeniu szlaku „dębów katyńskich", przy odsłonięciu których towarzyszą rodziny zamordowanych oficerów. Oczywiście jesteśmy obecni na corocznej inscenizacji bitwy pod Komarowem przy wschodniej granicy Polski.
  Zapraszamy wszystkich miłośników jeździectwa i polskiej kawalerii okresu międzywojennego do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia aby poczuć zapach wspaniałej przygody i ocalić od zapomnienia ważne wydarzenia z naszej historii.

2019  Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich