Foto: Grzegorz Trynkiewicz

logo

Rekrutacja

sztandar  Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek, którzy lubią angażować się społecznie , chcieliby zetknąć się z historią polskiej kawalerii , mieć możliwość uczestniczenia w wielu świętach i uroczystościach państwowych często jeszcze przy boku ułanów oraz nawiązania kontaktu z osobami , które miały bezpośrednią styczność z oficerami kawalerzystami. 

            Co oferujemy:

- możliwość poszerzenia wiedzy na temat historii polskiej kawalerii okresu międzywojennego,

- możliwość bezpośredniego kontaktu z rodzinami ułanów lub ważnych osobistości, które tworzyły historię Polski,

- szkolenia w zakresie jazdy oraz musztry kawaleryjskiej,

- uczestniczenia w ciekawych uroczystościach samorządowych, państwowych oraz wojskowych , jak również w imprezach towarzyskich organizowanych przez Stowarzyszenie np. bale na modłę ułańską, święta koniarzy, hubertusy, manewry kawaleryjskie oraz przez inne stowarzyszenia, z którymi współpracujemy,

- jeżeli nie posiadasz konia lub nie masz możliwości jego wynajęcia proponujemy udział w sekcji pieszej, która występuję najczęściej w poczcie sztandarowym reprezentując nasze Stowarzyszenie, ale tak samo jak sekcja konna aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach i uroczystościach.           

            Wymagania :

- predyspozycje do prac społecznych i angażowania się w prace społeczne oraz na rzecz Stowarzyszenia,

- zamiłowanie do sportów jeździeckich (umiejętność jazdy nie jest konieczna).

Prosimy o kontakt przez zakładkę KONTAKT oraz przez Facebooka!

2019  Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich