Foto: Grzegorz Trynkiewicz

logo

Skład personalny


08  Andrzej Kotowski
   k08Jeden z inicjatorów jego powstania. Na pokazach, musztrach, przemarszach i innych imprezach tego typu jest zawsze dowódcą grupy,  która ten pokaz wykonuje. Czuwa nad prawidłowością umundurowania i kunsztu jeździeckiego. Na koniu Faton rasy małopolskiej potrafią pokazać wszystkie elementy musztry kawaleryjskiej.

08  Bogdan Mazur
k08
  Członek Zarządu Stowarzyszenia - wchodzi w skład komisji rewizyjnej. Uczestniczy w pokazach kawaleryjskich oraz wchodzi w skład pocztu sztandarowego, zwłaszcza jeżeli poczet prezentuje się we Wrocławiu . Do zeszłego roku na koniu rasy małopolskiej Fatima, która niestety odeszła na inne łąki. Razem doskonale cieli łozy oraz 'szatkowali warzywa' na wielu imprezach pokazowych. Od tego roku współpracuje z nowym koniem również rasy małopolskiej: Palpebra - wschodząca gwiazda wśród koni kawaleryjskich. Uczestnik prawie wszystkich pielgrzymek konnych z Trzebnicy do Lichenia.DSC00007

08  dr ks Krzysztof Dorna sds
  Kapelank08 - w stowarzyszeniu jest obecny od początku jego tworzenia. Organizator pielgrzymek konnych z Trzebnicy do Lichenia oraz pielgrzymek miłośników koni Łozina - Siedlec. W obydwóch imprezach biorą czynny udział inni członkowie Stowarzyszenia. Do zeszłego roku na koniu Joker pokonał wiele kilometrów tras rajdowych, w tym roku kieruje sportową bryczką zaprzężoną w dwa konie. Organizator szlaku dębów katyńskich.

08  Janusz Gałązka
wedel  Członek zarządu Stowarzyszenia, w jego składzie od początku tworzenia się grupy. Jego pogoda ducha, radosny śpiew i wesołe usposobienie mocno rozładowuje atmosferę wewnątrz grupy jednocześnie łączy wszystkich i zachęca do dalszej zabawy. Doskonale posługuje się lancą i szablą.

08  Wojciech Błęcki
k08  Prezes Stowarzyszenia, pasjonat historii, mając możliwość obcowania z jej świadkami nie przepuści takiej okazji. W Stowarzyszeniu widoczny w poczcie sztandarowym, komentator oficjalnych imprez Stowarzyszenia. Komandor grupy logistycznej w pielgrzymkach konnych. Swoich jezdzieckich sił próbuje na koniu Centra.

08  Edyta Paplińska
Kilka słów o mnie: z wykształcenia mgr ekonomii, prywatnie miłośnikk08
DSC 1515 zwierząt. W Stowarzyszeniu od 2009 roku. Zajmuję się fotografią jak również przygotowaniem koni do pokazów kawaleryjskch. Uczestniczę w rajdach i pielgrzymkach konnych. Praca z końmi daje mi dużo satysfakcji i radości życia. DSC 5814cz  Michał Dardziński

  Obecnie wiceprezes Stowarzyszenia, od zawsze zapatrzony w mundur, miłośnik koni, jazdę konną pielęgnuje od wczesnych lat dziecięcych, działając na różnych płaszczyszach tego pięknego sportu. Od niedawna właściciel wspaniałego wierzchowca o imieniu Sakron.sakron


08  Paweł Furman
k08  Członek Zarządu Stowarzyszenia - wchodzi w skład komisji rewizyjnej. Już samo nazwisko zobowiązuje. Zawsze dużo przyjemności sprawiało mi obcowanie z przyrodą i zgłębianie kart historii. Przynależność do Stowarzyszenia pozwala na połączenie tych obydwu pasji. Swoją przygodę z jeździectwem rozpocząłem w stajni u Agnieszki.

 

2018  Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich